Người đầu bếp trong chương trình Yan Can Cook đã truyền cho anh niềm đam mê làm bếp. Bước qua tuổi 20, Diệp Chấn Hưng đã không bỏ cơ hội tiếp cận nghề bếp, sẵn sàng bỏ công việc chế tạo khuôn mẫu nhựa...